De ISAE certificering is een bewijs van een continue streven naar verbetering en specialisatie in IT-oplossingen en-diensten. Daarom is het bezit van de ISAE verklaring voor steeds meer IT-dienstverleners een vereiste.

Een ISAE 3000-verklaring is een “in-controle” verklaring. Er wordt hierbij gecontroleerd of de interne processen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd zoals ze zijn beschreven. Het is dus van belang dat de betrokken processen en benodigde informatie op de juiste manier worden gedocumenteerd.

ISAE 3000 richt zich hoofdzakelijk op de niet-financiële processen binnen een organisatie. De verklaring is daarom vooral van toepassing op processen waarbij gegevens worden verwerkt of gehost die geen directe invloed hebben op de jaarrekening.


Bij de toetsing wordt er extra aandacht besteed aan de principes van webvertrouwen, waaronder beschikbaarheid, vertrouwelijkheid, veiligheid, integriteit en privacy gevoeligheid van informatie en data vallen.

Tijdens de audit wordt er gelet op verschillende componenten:

  • Beheer van bedrijfsmiddelen
  • Beheer en begeleiding van het communicatieprocessen
  • Management van informatiebeveiligingsincidenten.
  • Wijzigingsbeheer
  • Service level management
  • Continuïteitsbeheer
  • Ontwikkeling en onderhoud van IT-Systemen en applicaties
  • Toegangsbeveiliging (zowel digitaal als fysiek)

Wanneer nodig kunnen deze componenten worden aangevuld met eigen geformuleerde punten. Hierbij kan ook gebruik gemaakt worden van een control framework als ISO 27001 en COBIT. De ISAE 3000 standaard bevat geen specifieke eisen voor interne beheersing. Daarom zijn bovenstaande componenten geen vereiste voor een ISAE rapportage.Natuurlijk worden er aan de ISAE 3000 auditors wel eisen gesteld. Zoals ethische vereisten, kwaliteitseisen voor de uitvoering van de audit en de formele procedures die gevolgd moeten worden. Met een ISEA 3000 verklaring kun je als organisatie aantonen dat je niet alleen kwalitatieve en structurele borging biedt aan de eigen gegevens en processen, maar ook aan de data en processen van klanten. De ISAE certificering is een bewijs van een continue streven naar verbetering en specialisatie in IT-oplossingen en-diensten. Daarom is het bezit van de ISAE verklaring voor steeds meer IT-dienstverleners een vereiste.

Neem contact op

Meer weten over hoe wij webvertrouwen waarborgen? Neem dan contact op!

Thejo de Boer

Thejo de Boer

Managing partner ICT

Neem contact op