MailStreet deelt met trots mee dat we de ISAE 3000 Type 2-verklaring hebben behaald.

Maar wat betekent dit precies en waarom is het belangrijk?

Wat is ISAE 3000 Type 2?

Wat houdt ISAE 3000 Type 2 eigenlijk in? ISAE staat voor International Standard on Assurance Engagements. Het is een internationaal erkende standaard voor assurance-rapporten die worden verstrekt door accountants en auditors. De Type 2-verklaring houdt in dat een onafhankelijke auditor heeft vastgesteld dat de interne controlesystemen van een organisatie effectief zijn gedurende specifieke periodes. Dit gaat verder dan een momentopname en onderzoekt de consistentie en betrouwbaarheid van deze systemen over een bepaalde tijd.

Het Proces naar ISAE 3000 Type 2

Het behalen van de ISAE 3000 Type 2-verklaring vereist een evaluatie van onze interne processen en controles. Het proces omvatte verschillende belangrijke stappen:

  1. Voorbereiding: Het identificeren van relevante controles en processen die moesten worden beoordeeld en het opstellen van documentatie die deze controles beschrijft.
  2. Uitvoering: Onze interne controles werden gedurende een bepaalde periode geïmplementeerd en gevolgd.
  3. Auditing: Een onafhankelijke auditor heeft gedurende deze periode onze interne controlesystemen beoordeeld en getest om te bepalen of ze effectief waren.
  4. Rapportage: Na afronding van het onderzoek heeft de auditor een gedetailleerd rapport opgesteld waarin de bevindingen en conclusies zijn beschreven.
  5. Verbetering: Gebaseerd op de resultaten van het onderzoek hebben we waar nodig wijzigingen aangebracht om onze processen verder te verbeteren en te versterken.

De Waarde van ISAE 3000 Type 2

Het behalen van deze verklaring vertegenwoordigt een grondige kijk op onze interne processen en controles. Deze verklaring staat niet alleen voor goedkeuring, maar laat ook zien dat we transparant zijn, risico’s beheersen en constant blijven verbeteren.

  1. Vertrouwen: Opdrachtgevers kunnen erop vertrouwen dat we effectieve interne controles hebben geïmplementeerd om de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en veiligheid van hun gegevens te waarborgen.
  2. Transparantie: De ISAE 3000 Type 2-verklaring biedt transparantie over onze interne processen en controles, wat opdrachtgevers een duidelijk inzicht geeft in hoe wij omgaan met hun gegevens.
  3. Risicovermindering: Interne controlesystemen helpen bij het minimaliseren van risico’s en het proactief aanpakken van potentiële bedreigingen voor de gegevensintegriteit.
  4. Concurrentievoordeel: Het behalen van deze verklaring onderscheidt ons als een betrouwbare en vertrouwde partner in de markt.

Neem contact op

Heeft u vragen over onze ISAE 3000 Type 2-verklaring
of wilt u meer informatie over onze diensten?

Thejo de Boer

Thejo de Boer

Partner IT

Neem contact op